WELVERDIEND GELOFTEFEES  

Die Gelofte is 'n spesiale eed wat deur die Voortrekkers afgelê is voor die Slag van Bloedrivier en wat gelei het tot die viering van Geloftedag sedert 16 Desember 1838. Dit was afgelê by Wasbankspruit (so genoem omdat die Voortrekkers daar hul wasgoed gewas het) deur Sarel Cilliers. 

Sedertdien word Geloftedienste en -feeste jaarliks georganiseer om die gebeure te herdenk. Die Welverdiend Gelofte Fees op 16 Desember 2020 se program begin om... Woon gerus ons Fees by te Welverdiend feesterrein. Vir verdere navrae, kontak gerus vir: 

Kontak Callie Geldenhuys

Die Slag van Bloedrivier herdenk te Welverdiend Feesterrein

Wat maak ons produk uniek?Welverdiend Feesterrein Bronkhorstspruit kanon afgevuur

Ons Dienste


Indien u rigtingaanwysings benodig vir die Welverdiend Fees Terrein, kontak gerus een van die organiseerders hieronder gelys:

Callie Geldenhuys
Paul Greyling


Kontak ons