GESKIEDENIS

              6 April 1652

             16 Desember 18381875  Die Genootskap van Regte Afrikaners word in die Paarl gestig 

1880  Die Afrikanerbond word gestig

1899  Die Anglo-Boereoorlog

1910  Louis Botha as leier van die Suid-Afrikaanse Party word die eerste premier van die Unie van Suid-Afrika 

1918  Die Afrikaner-Broederbond word in Johannesburg gestig

1925  Afrikaans word as ampstaal erken

1961  Suid-Afrika word 'n republiek

1993  'n Tussentydse grondwet word aangeneem. Afrikaans word een van elf amptelike tale

 ONS HELDE

            Andries Pretorius 

            Jopie Fourie

            Piet Joubert

SA Topsites ::
So onthou ek Suid-Afrika

SPORT HOOGTEPUNTE

                  20 Oktober 2007 

                 24 Junie 1995