Huttefees: Inskrywingsvorm

13 - 20 Oktober 2019 Donkerhoek

Tent Keuses

Bring eie tent, of bewoon ons 10-man-tent. 27-29 September 2019

Welkom by die Huttefees (Sukkot) 13 - 20 Oktober 2019 Kleinfontein / Donkerhoek.


Omgewing: Kampterrein en Plaas

Selfoon Opvangs: Ja

Warm Water: Ja

Stort en Bad: Ja

Taal: Afrikaans

OTM: Absa Bank


"Sewe dae lank moet julle in hutte woon, alle gebore Israeliete moet dan in hutte woon. Die doel daarmee is dat julle nageslag moet weet dat Ek die Israeliete in hutte laat woon het toe Ek hulle uit Egipte laat trek het. Ek is die Here julle God."


Die fees word verskeie kere in die Tora genoem en is nes die twee ander Joodse Bedevaartsfeeste Pesach en Sjawoe'ot van landbou- en waarskynlik Kanaänitiese oorsprong en deel met hulle 'n dubbele historiese en landboukarakter. Die fees het reeds in antieke tye deur die eeue heen verder ontwikkel, soos uit Bybelse en na-Bybelse tekste blyk. In Sjemot/Eksodus, word dit die "fees van die insameling" (Sjemot/Eksodus 23,16 -19 en 34,22) genoem en later in die Wajikra/Levitkus "huttefees" (Chag haSoekot, Wajikra/Levitikus 23,34) met 'n tydperk van sewe dae: "Jy moet die huttefees sewe dae lank vier nadat jy jou oes van die dorsvloer en die parskuip af ingery het." (Dwarim/Deuteronomium 16,13) Met "loofhutte" word dalk in hierdie samehang die skaduryke skuilings in die velde bedoel (Jona 4,5), soos hulle vandag nog in die Midde-Ooste tydens die oes gebruik word. Eers ná die Babiloniese ballingskap is die datum op die 15de dag van die sewende maand bepaal en het Soekot 'n historiese fees geword, wat die woestynmigrasie na die uittog uit Egipte herdenk en die lewe in loofhutte gedurende die feestyd voorskryf (Wajikra/Levitikus 23,33-43). 

Volgens die oorlewering het koning Salomo die Eerste Tempel inJerusalem op Soekot ingewy (1 Konings 8,2), en in die Messiaanse tyd word volgens die profeet Sagaria (Sagaria 14,16-19) Soekot 'n universele, met reen geassosieerde fees wees, waartydens al die omliggende nasies pelgrimstogte na Jerusalem sal onderneem.

In die Misjnatraktat Soeka word die seremonies tydens die bestaan van die Tweede Tempel genoem, veral die waterseremonie wat nes die optogte met vrugte en boom- en palmtakke, die "vier soorte" (Hebreeus: אַרְבָּעָה מִינִים, Arba'a minim), waartydens psalms gesing is, met reën geassosieer word. In die Evangelie volgens Johannes roep Jesus op die laaste dag van die Loofhuttefees almal wat dors het na hom toe (Joh 7,37), wat in verband met die waterseremonie geïnterpreteer word wat in daardie stadium van die eerste tot die laaste dag van die fees gebruik is. Die historikus Flavius Josephus beskryf die fees as 'n agtdaagse feesviering waartydens hulle in hutte woon en in die tempel offers bring, Philo van Alexandrië beskryf dit as 'n oesdankfees van sewe dae waarby 'n agtste dag as kroning bygevoeg word, as 'n teken van gelykheid en geregtigheid.

Na die verwoesting van die tempel het die volgende oorgebly: die sewedaagse fees van Soekot, die atséret op die agtste dag, die soeka, die Hallel-gebed en die versoek om reën op die agtste dag, asook die arba'a minim. Laasgenoemde is bekend as die "vier soorte": etrogh (אֶתְרוֹג; 'n soort sitrusvrug), loelaw (לולב; 'n palmtak), hadasim (הדסים; drie mirttakke) en arawot (ערבות; twee wilgertakke).

Warm water en skoon ablusie-blokke vir beide mans en vrouens is beskikbaar. 24 Sekuriteit. Ten volle toegerusde winkel (kafee) is beskikbaar tot 17:30 Vrydag 27 September 2019 en 07:00 tot 15:00 op Saterdag 28 September 2019.  Geen diere word toegelaat.

Respekteer asseblief inwoners en die Wildkamp deur nie harde musiek te speel nie. Die koste van verblyf beloop R1050.00   

Kultuur Avontuur Kamp

Bank:                      Capitec

Takkode:                 470010

Rekening:               127 236 2823

Naam en Van as verwysing (sms 079 219 6735)

Radio Omroeper Kort Kursus ♦  # Jou hart. My taal. Ons stem! ♦ Ons het jou stem nodig. Skryf nou in! ♦ Volledig aanlyn ♦ Woensdae 19h00 tot 20h00 ♦ Facebook079 219 6735 ♦ Kliek hier vir meer inligting tov kursus ♦ trotsafrikaans@myvolk.co.za