Die Nederlandse era aan die Kaap 1652 - 1806 

Geskiedenis van Suid-Afrika

Van voortye tot vandag

Fransjohan Pretorius

ISBN 978-0624-05466-5