Dae uit ons Geskiedenis 17 Augustus 1964

Posted by Paul Joubert on Tuesday, August 16, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 17 Augustus 1964

Suid-Afrika en die Olimpiese Spele

Die eerste moderne Olimpiese Spele het in 1896 in Athene (Griekeland) plaasgevind en in 1908 het Suid-Afrikaanse atlete vir die eerste keer daaraan deelgeneem toe die vierde Spele in Londen, Engeland, plaasgevind het.

Na die Tweede Wêreldoorlog het die Nasionale Party sy Apartheidsbeleid afgekondig wat lei tot rassediskriminasie in Suid-Afrikaanse Sport. Dit is in die 1960's deur internasionale sportliggame veroordeel. Daarom besluit die Internasionale Olimpiese Komitee (IOK) in Oktober 1963 in Baden-Baden, Wes-Duitsland, dat indien Suid-Afrika nie alle rassediskriminasie in sport voor 31 Desember laat vaar nie, die land nie na die Olimpiese Spele in Tokio in 1964 genooi sou word nie. Die Suid-Afrikaanse regering het die versoek geweier en Suid-Afrika is op 17 Augustus 1964 uit die Olimpiese beweging geskors. Die IOK se handves bepaal immers dat die Olimpiese Spele sonder enige diskriminasie teen 'n land of persoon op grond van ras, geloof of politiek vierjaarliks gehou sal word.

Mnr. B.J. (John) Vorster, Eerste Minister van Suid-Afrika, se nuwe sportbeleid lui dat 'n gemengde merietespan die land by die Olimpiese Spele in 1968 in Mexico sal verteenwoordig. Na 'n IOK-feitesending in 1967 in Suid-Afrika, het IOK-lidlande met 'n meerderheid stem besluit dat Suid-Afrika toegelaat sou word om aan die Spele in Mexico deel te neem.

Die Afrika-state, die Sowjet-Unie en ander Kommunistiese Oosblok-lande, Asiatiese state, Italië en Afro-Amerikaners dreig dat hulle die Mexico Spele sal boikot indien Suid-Afrika deelneem. In die lig hiervan het die IOK op 26 April 1968 die uitnodiging aan Suid-Afrika teruggetrek. In Mei 1970 is Suid-Afrika finaal uit die Olimpiese beweging geskors.

HIerdie skorsing is eers in 1991 weer opgehef nadat onderhandelinge vir 'n demokratiese bestel in Suid-Afrika begin het en die Nasionale Olimpiese Komitee van Suid-Afrika (NOKSA) op 5 November 1991 die uitnodiging van die IOK aanvaar het om aan die Olimpiese Spele van 1992 in Barcelona (Spanje) deel te neem.

In : Ons Geskiedenis 


Tags: suid-afrika  olimpiese spele  olimpiese spele athene griekeland  internasionale olimpiese komitee  iok  noksa 
www.myvolk.co.za Logo