Dae uit ons geskiedenis 14 Augustus 1875

Posted by Paul Joubert on Saturday, August 13, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons geskiedenis 14 Augustus 1875

Genootskap van Regte Afrikaners

Die stigting van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875 was 'n direkte uitvloeisel van 'n poging om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Ds. Arnoldus Pannevis het in 'n brief aan die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap genoem dat die jong ds. S.J. du Toit die geskikte persoon vir die taak was. Du Toit was egter van mening dat die vertaling moes wag totdat Afrikaans as 'n skryftaal erken is.

Agt manne, ds. S.J. du Toit, G.J. (Gideon) Malherbe, C.P. Hoogenhout, August Ahrbeck, D.F. du Toit (Oom Lokomotief), D.F. du Toit ('n mediese dokter), P.J. Malherbe en S.G. du Toit, het op 14 Augustus 1875 aan die huis van Gideon Malherbe in Pastorielaan in die Paarl bymekaargekom vir die stigting van die G.R.A.

Hulle eerste doelwit was om 'n Afrikaanse Volkslied te skryf en te publiseer en die resultaat was die lied, 'n Ider nasie het syn land. In hulle manifes het hulle onder meer die uitspraak gemaak dat daar drie soorte Afrikaners is: dié met Engelse harte, dié met Hollandse harte, en dié met Afrikaanse harte. Laasgenoemde is beskou as regte Afrikaners.

Om die veldtog vir Afrikaans verder te stimuleer, het die GRA 'n koerant, Di Afrikaanse Patriot, uitgegee. Die eerste uitgawe het op 15 Januarie 1876 verskyn. Die koerant het Afrikaners tot 'n groot mate daarvan oortuig dat hulle moedertaal Afrikaans en nie Hollands is nie. Dit het ook meegehelp tot 'n bewuswording van 'n eie identiteit en 'n ontwaking van 'n nasionale gevoel, veral na die anneksasie van Transvaal in 1877.

Afrikaanse skrywers en digters  het na vore gekom en 'n literêre aksie het daaruit voortgevloei. Voor 1900 het daar ongeveer 100 boeke in Afrikaans verskyn en die eerste Afrikaanse tydskrif, Ons Klintji, het sedert 1876 maandeliks verskyn.

Die oorspronklike doelwit, naamlik die vertaling van die Bybel, is na 'n komitee verwys en hulle het geleidelik verskillende Bybelboeke vertaal. Die GRA het in die vroeë 1900's tot niet gegaan, aangesien S.J. du Toit, se politieke sentimente nie met dié van sy lesers ooreengestem het nie.

© Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese dagboek
Saamgestel deur vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: gra  genootskap van regte afrikaners  ds. arnoldus pannevis  'n ider nasie het syn land  di afrikaanse patriot  ons klintji   
www.myvolk.co.za Logo