Abrakadabra

Posted by Paul Joubert on Friday, April 17, 2015 Under: Afrikaans: Taal
Abrakadabra (towerfurmule in driehoekvorm oorspronklik op perkament geskryf en om die nek gedra as afweermiddel teen siektes). Die vroegste optekening van dié formule wat bewaar gebly het, is dié in Latyn deur Quiintus Severus Sammonicus (c. 200 n.C.). Aanvanklik is dit net beskou as 'n geheime magswoord van die gnostiese sekte van Basiliedes (c.125 n.C.). Later is dit toegeskryf aan Grieks Abraxas, die naam van die oppergod van die Basilidiane, en dit is dus as 'n uiters kragtige woord beskou. Volgens die verskeie bronne verteenwoordig die naam Abraxas in die gnostiek die getal 365 (a=1, b=2, r=100, x=60, s=200), na die 365 openbaringe van hulle god en die aantal dae van die jaar. Dit is dus moontlik 'n eponiem van die naam van dié godheid. Dit is nie 'n verbrouing van die kabbalistiese Hebreeuse habraha dabar ("seën die voorwerp") soos enkele bronne beweer nie. 


In : Afrikaans: Taal 


Tags: abrakadabra  die aap in jou koffie  eponieme  anton f. prinsloo 
www.myvolk.co.za Logo