Onderstaande vir Vrystaat, Gauteng, Limpopo, Mpumalanga, Noord-Wes, Ooskaap, Kwa-Zulu Natal, Noord Kaap en Wes-Kaap

Eerste Kwartaal 

27 Januarie 2021 - 31 Maart 2021

Tweede Kwartaal 

13 April 2021 - 25 Junie 2021

Derde Kwartaal 

13 Julie 2021 - 23 September 2021

Vierde Kwartaal 

5 Oktober 2021 - 8 Desember 2021 

Datums met * word nie meer amptelik erken as publieke vakansiedae nie.  

1 Januarie 2021   Nuwejaarsdag 

Nuwejaarsdag

Valentynsdag Dinsdag, 14 Februarie

21 Maart 2021    Menseregte Dag 

Menseregtedag

2 April 2021  Goeie Vrydag

Goeie Vrydag

5 April 2021  Familie Dag

* Paas Maandag

6 April 2021 Van Riebeecksdag* 

* Van Riebeeckdag

27 April 2021   Vryheidsdag

Vryheidsdag

1 Mei 2021    Werkersdag

Werkersdag

Moedersdag    Sondag, 9 Mei 

31 Mei 2021    Republiekdag*

* Republiekdag 

16 Junie 2021     Jeugdag

Jeugdag 

Vadersdag Sondag, 20 Junie

9 Augustus 2021    Vrouedag 

Vrouedag

24 September 2021    Erfenisdag

Erfenisdag

10 Oktober 2021     Krugerdag *

* Krugerdag 

16 Desember 2021    Rekonsiliasie 

* Geloftedag

25 Desember 2021   Kersdag

Kersdag

26 Desember 2021    Welwillendheid

Welwillendheidsdag 

2020 Kalender 

1 Januarie 2020    Nuwejaarsdag

21 Maart 2020 Menseregte Dag

10 April 2020 Goeie Vrydag

13 April 2020 Familie Dag

27 April 2020 Vryheidsdag

1 Mei 2020 Werkersdag

16 Junie 2020 Jeugdag

9 Augustus 2020 Vroue Dag

24 September 2020 Erfenisdag

16 Desember 2020 Rekonsiliasie

25 Desember 2020 Kersdag

26 Desember 2020 Welwillendheid

RACHEL DE BEER


Gesterf in die Drakensberge in die winter van 1843


Die donker berge lê wit

In die sneeu van die nagtelike 

weer. 

 Twee kinders skrik uit lit

want hul kalfie kom nie weer.

Die pad het hul verloor.

Dis koud en Japie huil!

Rachel het dus geboor

In 'n miershoop vir hom te skuil.

Sy druk hom in sy fles;

Sy gee hom haar kledy.

Haar lyfie sluit die nes, 

Sodat hy nie moet ly!

Die soekers dring daarheen -

 Racheltjie is wit en styf.

Japie krimp ineen - 

Daar's nog lewe in sy lyf!

Sy't nooit 'n ma geword.

Maar sóós Rachel van ouds tot

 Volksmoeder gegord

Weens 'n hart en siel des gouds!

© Peter Cohen Hamburg