Godvresend Afrikaans.mp3

Visie

"Dat ‘n gemeenskaplike inligtingsbron geskep word vir die Christen Boere-Afrikaners wie trots is op hul Boere-Afrikanerherkoms en ‘n behoefte het om gereeld, ongeveinsd en onverbloemd, onderling met mekaar te kommunikeer deur  deurlopende   mededeling van nuus, gesprek en motivering."

Missie

"Die vestiging van ‘n betroubare radiomatige kommunikasienetwerk, in diens van die Boere-Afrikaners wat hulle onbeskaamd vereenselwig met die kwaliteite wat in die visie daargestel word."


WAAROM ‘N RADIO ?  WAAROM RADIO MAJUBA ?

‘n Radio dra berigte maar ook boodskappe oor  aan luisterraars.  Majuba as naam dra alreeds ‘n besondere boodskap – nie alleen vir die Boere- en Afrikanervolk nie, maar vir die wye wêreld, veral vanweë die bykans onmoontlike, ondenkbare oorwinning van die Boere op 27 Februarie 1881 oor die magtige Britanje met die slag van Majuba tydens die Boere se vryheidstryd teen Britanje.   

Hierdie oorwinning was haas ondenkbaar, want die Britte was op die plato bo-op Majuba verskans deur hoë kranse met die  enigste moontlike toegang behalwe uiteindelik deur kranse te klim,   was die steil, kransagtige smal klouterpad waarmee die Britte deur die nag opgeklim het (bykans die hele nag) en baie goed bewaak het.  Dit was genl.  Joubert se vrou wat vroegoggend gesien het dat daar Engelse bo-op Majuba was.  So gerus was die Boere dat,  toe mev Joubert  dit aan Genl Joubert sê, sy eerste reaksie was dat dit maar bobbejane is wat sy vrou op die berg sien.  Hy was dadelik wakker toe sy vra:” en van wanneer af dra bobbejane rooi baadjies? “  ‘n Boervrou,  mev De Jager,  het uit haar kombuis venster, wat uitkyk op Majuba  ook die Engelse  op die berg gesien  en te perd die Boere gaan waarsku.

Die boodskap van durf en dapperheid dat die Boere die moed gehad het om die Britte, verskans op die berg,  aan te val getuig van dapperheid – soos   Watermeyer dit dig ”..met moed om teen die môrekim, meer as Majuba uit te klim..”.  Maar Majuba getuig van veel meer.  Majuba getuig ook van gebed in geloof.  Majuba getuig deur gebed van dankbaarheid en menslikheid,  veral ook teenoor ‘n verslane vyand.  Die gesneuwelde Britte is na die  slag van Majuba  met eerbied  en menslikheid behandel.  Vir die gesneuwelde Britse Generaal Colley is ‘n kis gemaak en is hy met eerbied bergaf gedra.

Britse bevelvoerders was vol  lof vir die Boere se besondere karakter.  Alhoewel daar steeds enkele vyandiges was, het baie Britte lof vir die Boere as teenstanders gehad.  Kolonel Winslow merk na die Eerste Vryheidsoorlog  ( Majuba en ander  veldslae) op:

“The Boers are  a fine , manly sturdy race, such as I should like to live among.”  Dr Oliver  Ransford  skryf  “What military  genius  possessed  these burgers... “.

Twee Skotse luitenante wat aan die geveg op Majuba deelgeneem het, later generaals in die Britse leer,  verwys met  die grootste  lof na die Boere vanweë die goeie behandeling wat hulle as krygsgevangenes van Genl Joubert  na die slag van Maluba ontvang het.  Ian Hamilton, broer van Colley se vrou was ook vol lof vir die Boere se krygskuns en behandeling wat hulle van die  Boere ontvang het.

(Verwys: Vryheidstryd van die Afrikaner, Pieter Möller, Majuba VE Dassenwil.)

Radio Majuba dra berigte van belang en uit belangstelling  maar ook die boodskap van trots Afrikaans deur  trotse Afrikaners. 

Die keuse van die naam “Radio Majuba” is duidelik gesien teen die baken van die Slag van Majuba.

 Die vraag of kommentaar  oor die nodigheid vir die tot stand bringing van Radio Majuba sal sekerlik ook ter sprake kom, in sowel gemoed  as  in gesprek.

Die antwoord is eenvoudig maar  wesentlik:   Paul Kruger was ‘n volksleier  in alle opsigte.  Een van sy raak en wyse spreuke was die alom bekende: neem uit die verlede dit wat mooi en goed is en bou daarvolgens jou toekoms.  Die spreuk sê eintlik vir ons gaan kyk en bestudeer die verlede, neem dan wat goed of toepaslik is en bou  daarvolgens jou toekoms.  Terselfter tyd moet ons egter ook kennis neem van dit wat verkeerd geloop het en daarteen waak dat ons dit nie as deel van ons toekoms inbou nie.

Dit is ook nodig om  wat die verlede betref, ons die geheel neem om te onderskei wat mooi en goed was.  Kyk ons na Majuba,  moet ons na die geheel kyk,  dit is ook die aanloop tot Majuba.

Die aanloop was dat met die Vryheidsoorlog  die Britse sterk magte van Natal se kant nie kon deurbreek na Transvaal nie omdat die Boere die deurgang  oor Laingsnek  suksesvol verdedig het.  Van  Majuba sou die Britte die Boere by Laingsnek skuins van agter kon verdryf en Laingsnek  beheer.

Deur die Boere se vasskop by Laingsnek   kon die Britte Transvaal nie met ‘n sterk  troepemag  inval nie.

Die oorwinning van die Boere by Majuba het Brittanje genoop om vrede te sluit en die bestaansreg van die Boere Republiek, die  ZAR te erken.

Ons Afrikaanse taal en leefwyse word ook maar voortdurend ondermyn, verwater  en verwaarloos.

Soos die berg Majuba deur die Britte beset is om die dit vir die Britte moontlik te maak om Laingsnek te beheer,  so  word gereeld maar veral vandag Afrikaans, weliswaar as landstaal erken,  maar deur die owerheid en bykans elke nasionale besigheid skaamteloos misken.

RADIO MAJUBA

Soos die Boere van ouds die berg Majuba ingeneem het nadat die Britte die berg beset het,

So kan en moet ons deur Radio Majuba ook  ons regmatige deel van die Suid-Afrikaanse eter,  ja wêreld eter  af te pen en te benut om die Positiewe Afrikanerkultuur  asook geheel die Afrikaanse kultuur wêreld wyd oor die eter te vestig -

Dan is ons, ons taal,   maar ook ons naam Radio Majuba waardig.

Radio Majuba stel ten doel om  waarheidsgetrou te berig oor dit wat ons raak, ook musiek wat pas by dit waarvoor ons staan en pas by die geleentheid,  soos rustige, stemige  musiek op Sondae.    

Radio Majuba dra ook ‘n boodskap oor – ons eer en dien God-Drie-enig volgens die Calvinistiese leer.

Ons kan en moet op ‘n Christen-Afrikaner waardige wyse ons taal bevorder, ons erfenis waardeer en toekoms gerig  gelowig werk en leef en so werk en wen!

VISIE

Dat ‘n gemeenskaplike inligtingsbron geskep word vir die Christen Boere-Afrikaners wie trots is op hul Boere--Afrikanerherkoms en ‘n behoefte het om gereeld, ongeveinsd en onverbloemd, onderling met mekaar te kommuniker deur  deurlopende   mededeling van nuus, gesprek en motivering.

Missie

Die vestiging van ‘n betroubare radiomatige kommunikasienetwerk, in diens van die Boere-Afrikaners wat hulle onbeskaamd vereenselwig met die kwaliteite wat in die visie daargestel word.

Opmerking: Immigrante van dieselfde afkoms as  die Christen Boere-Afrikaner gemeld in die visie, kan op meriete gemeet aan die visie en missie, oorweeg word vir deelname aan uitvoering van die missie.

RADIO MAJUBA:  GRONDWET EN DOELSTELLINGS

1.       Eer en dien God –Drieënig volgens  die Calvinistieseleer.

2.        Bied ‘n Radio  vir die Boere-Afrikanergemeenskap, waaraan elke Boere-Afrikaner kan deel hê.

3.       Ondersteun die  bevordering van en opvoeding tot Boere-Afrikaner volkstrots.

4.       Kultuur:  instrumenteel  en ondersteuning tot  uitbouing van Boere-Afrikaner Kultuurfeeste.

5.       Selfstandigheid:

* Bevordering van Volkseie-arbeid

*Vestiging en ondersteuning van volkseie gemeenskappe

*Boere-Afrikanervryheid in die volle betekenis en sin van die betekenis van die woord

*Betrek  Boere-Afrikaners in die buiteland

*Beveg  werkloosheid/Boere-Afrikanerarmoede

*Instrumenteel tot die instandhouding van versoenbare organisasies en die uitbouing van                    sodanige organisasies en instansies.

*Koester die Afikaanse taal en kultuur

*Beveg taalvermenging en  swak taal soos die gebruik  direkte vertalings  of bloot verafrikaansing van  vreemde woorde  instede daarvan om die regte en mooi Afrikaanse woorde te gebruik.

Saamgestel: 16  Mei 2020

 

TJ de Wet

 

Stroom informasie & Skakels Radio Majuba:

Luister via Android

(▼ Kliek ▼)

Stroom informasie & Skakels Radio Majuba:

Luister via iPhone

(▼ Kliek ▼)

Stroom informasie & Skakels Radio Majuba:

Luister via Rekenaar

(▼ Kliek ▼)