Die Nasionale Party aan bewind, 1948 - 1961

 Tik hier...


Onder redaksie van Prof CFJ Muller

500 Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis

Derde Hersiene en Geïllustreerde uitgawe

ISBN 9780686743134