A) Week 1a Identifiseer jou areas:

1.    Alberton
2.    Bedfordview
3.    Benoni
4.    Boksburg
5.    Brakpan
6.    Germiston
7.     Kempton Park
8.
9.    Pretoria
10.

B) Week 1b Wat om te identifiseer in jou areas:

1.   BE - Besigheid
2.   BU - Slaghuis (Butchery)
3.   DS - Doctor
5.   GO - Government
6.   HA - Haarkapper
7.   JO -  Jol
8.   KE - Kerk
9.   KO - Kompleks
10. NB - Kennisgewingbord (Notice Boards)
11. OP - Kantoor Kompleks (Office Park)
12.  SK - Skool
13.  AD - Adverteer
14. GA - Gastehuise
15. TN - Tuisnywerheid
16.  PS - Pawn Shops
17.  TU - Tafel Uitstallings
18. MLM - Multi Level Marketing
19. SA - Sport Aktiwiteit of Kompleks

C) Week 1c Waarom die inligting?

Jy wil 'n databasis saamstel. Tans gebruik ek Constant Contact (www.constantcontact.com) om

D) Week 2 Eerste Area Boksburg

Stap elke dag vir 120 minute (as deel van jou oefenprogram) met 'n A4 Hardeband boek en noteer Week 1a se inligting. Bemarking is die lewensbloed van jou besigheid. Dit moet 'n daaglikse aktiwiteit wees wat nie-onderhandelbaar is. Gebruik Google Maps en stap straat vir straat todat elke straat in elke sub-area in jou TEIKEN area deurgestap is. Hierdie is 'n medium termyn doelwit en moet sorgvuldig gedoen word.

Anderbolt
Angelo
Atlasville
Bartlett AH
Balmoral
Berton Park 05/01/2019 √
                    Abrahamson                   
                    Adam
                    Annandale
                    Arthur
                    Brown
                    De Bruin
                    Edwards
                    Julius
                    Jurie Prins
                    Klass
                    Knights
                    Main
                    Marius
                    Scholtz
                    Sharon
                    Sheard
                    Willie du Doit
                    Wolfaardt
Beyers Park
Boksburg East Industrial
Boksburg North
Boksburg South
Boksburg West 11/12/2018 √
                         Bazz
                         Bennit
                         Ben Steyn
                         Clarendon
                         Constable
                         Dan Davies
                         Farrar
                         Golf
                         Rietfontein
Cambria
Caro Nome AH
Cason
Cinderella
Clearwater Estate
Comet 10/03/2019 √
            Athlone
            Bailey
            Clarendon
            Doone
            Escombe
            Farrar
            Franklin
            Goodwood
            Hamel
            Main Reef
            Pretoria
            Rondebult
Dayanglen 11/12/2018 √ 
                  Connelly
                  Marian
                  Morgan
                  Paul
Dawn Park
Delmore Park
Dunmadely 11/12/2018 √
                    Diaz
                    Robben
Dunswart
Elspark
Eveleigh
Driefontein 09/12/2018 √
                   Dayan
                   Diaz
                   Gordon
                   Madeley
                   Robben
Ethembeni Park
Farrar Park
Freeway Park
Hughes
Impala Park
Jansen Park
Jet Park
Kleinfontein AH
Klipfontein
Klippoortjie
Leeuwpoort
Libradene
Lilianton  14/12/2018 √
                Anna
                Barend
                Barris
                Bird
                Brenda
                Brown
                Calla
                Daniel
                De Bruin
                Duncan
                Eric
                Gail
                Goldbrand
                Heather
                Ismene
                Lester
                Lilian
                Lorant
                Pretoria
                Robert
                Robin
                Sargeant
                Simon
                St. Bruno
                St. James    
                St. Joseph      
Mapleton 12/01/2019 √
                Barbara
                Boekenhout
                Cedar
                De Villiers
                First Avenue
                Hazel
                Ironwood
                Keurboom
                Kiepersol
                Mopani
                Pine
                Stinkhout
                Spruce
                Witstraat
                1st Avenue
                2nd Avenue
                5de Straat
Marlands 
Martin du Preezville
Morgan Ridge 10/12/2018 √
                        Alice
                        Chris Smith
                        Glen
                        Gordon
                        Kanon
                        Newman
                        Odendaal
                        Paul
                        Ross
                        Sett
                        Tim 
                        Turton
                        Van Straten
Parkdene
Parkrand
Plantation
Ravensky 09/01/2019 √
                Transvaal
                Vrystaat
                Staats
                Keymer
                North
                Reguit
                Pitout
                Draai
                School
                Rowe
                Natal
Ravenswood
Reigerpark
Rietfontein
Roodekraal
Rosedene 31/12/2018 √
                 Kareeboom
                 Wannenburg
Satmar
Suidwyk
Sunward Park
Vandyk Park
Villa Liza
Vredebos
Waterlands
Windmill Park
Witfield 12/12/2018 √
              Alberta
              Bester
              Biddulph
              Cumberland
              Donald
              Ferceulia
              Field
              Green
              Harris
              Hughes
              Human
              Jackson
              Lincoln
              Lowter
              Pieter Uys
              Potgieter
              Pretorius
              Solomon
              Tait
              Toombs
              Van Schalkwyk
              Venter
              Watkins
              Whitehead
              Wilson
              Urwin  
Witkoppie
Woodmere 14/01/2019 √
                  Barbara
                  Cedar
                  Fir
                  Oak
                  Pine

E) Week 3 Kerke in Boksburg

Kerke doen bazaars vir fondsinsamelings en gee ook weekliks 'n nuusbrief uit. Hul druk ook Almanakke en Kalenders. Gaan sien die skakelpersoon en vind uit of jy jou inligting op die weeklikse nuusbrief kan plaas. Nie 'n advertensie nie. Net basiese inligting, en bied die kerk 10% van jou kommissie aan. 85% van kerke is onder geweldige finansiële druk, en sal enige donasie (kommissie) verwelkom.

"Argilla Pottebakkery - "van die oond na die tafel" Oos-Rand Bemarkingsbestuurder Paul Joubert 079 219 6735 info@pottebakkery.co.za"

1. Evangelies-Gereformeerde Kerk, Morganridge, Morgan Straat, Piet Pompies 011-826 4734
2. NG Kerk Boksburg-Wes, Boksburg-Wes, Bazz Straat, Piet Pompies 011-826 3830
3. Church of Christ, Boksburg-Wes, Bazz Straat, Piet Pompies
4. AGS Witfield-Oos, Witfield, Tait Straat, Piet Pompies 011-823 3782
5. Hervormde Kerk Witfield, Lowther Straat, Piet Pompies 011-826 4625
6. NG Kerk Witfield, Witfield, Lowther Straat, Piet Pompies 010-235 0276
7. Witfiled Methodist Church, Witfield, Green Straat, Piet Pompies
8. New Apostolic Church, Lilianton, Brenda Straat, Piet Pompies
9. Christ Embassy, Berton Park, Annandale Straat, Piet Pompies 082 319 0879
10. NG Kerk Witfield-Oos, Durandt Straat, Witfield, Piet Pompies 011-826 4139
11. East Rand Christian Village, Ravens Crescent, Ravensky, Piet Pompies, 
12. Witfield Volle Evangelistiese Kerk, Rowe Straat, Ravensky, Piet Pompies, 
13. NG Kerk Primrose-Oos, Fir Straat, Woodmere, Piet Pompies, 011-828 3428
14. NG Hervormde Kerk Primrose-Oos, Homestead, Lucy Straat, Piet Pompies, 011-822 1669
15. Freeway Bybelkerk, Comet, Rondebult Straat,
F) Week 4 Skole in Boksburg

Gewoonlik ma's wat kinders optel en aflaai by die skool. Ideale bemarkingsgeleentheid. Skole gee ook nuusbriewe uit, hou fondsinsamelings en 'n fees waar uitstallers welkom is. Skole bied ook nuusbriewe. Bied aan om die papier te skenk vir die skool om maandeliks in die nuusbrief te kan verskyn.

1. Huiswerk Sentrum, Morgan Ridge, Kareeboom Straat, Piet Pompies 073-670 1169
2. Nerine Kleuterskool, Dunmadeley, Gordon Straat, Karen 011-917 5477
3. Tina Cowley Leessentrum, Dunmadeley, Gordon Straat, Susan Olivier 083-287 7501
4. Graad R Akademie, Dunmadeley, Diaz Straat, Susan Olivier 083-287 7501
5. Uniq Huiswerk Sentrum, Morgan Ridge, Sett Straat, Piet Pompies 084-961 2455
6. Setup Private Academy, Morgan Ridge, Sett Straat, Piet Pompies 082-748 3714
7. Homework Heaven Naskool Sentrum, Morgan Ridge, Sett Straat, Mari 083-408 7068
8. Young Engineers, Morgan Ridge, Sett Straat, Piet Pompies 084-589 4825
9. Brilliant Baby, Morgan Ridge, Sett Straat, Piet Pompies 011-823 3393
10. Hoërskool Dr. E.G. Jansen, Morgan Ridge,
11. Wit Deep Primary School, Witfield, Tait Straat, Piet Pompies
12. Smiley Kids, Witfield, Ferceulia Straat, Piet Pompies 011-826 2333
13. Groentjies Pre-School, Witfield, Wilson Straat, Piet Pompies 011-822 8542
14. Bee Kidz Daycare, Witfield, Lowther Straat, Piet Pompies 078-699 7171
15. Didaskos Akademie, Witfield, Lowter Straat, Piet Pompies 010-235 0276
16. Kielie Pensie Dagsorg, Witfield, Donald Straat, Rina 082 491 7543
17. Royal P Educare, Witfield, Calla Straat, Piet Pompies 067-117 4690
18. Angel Wings Kleuterskool, Witfield, St. Bruno Laan, Nolene 083-792 0240
19. Kielie Pensie Dagsorg, Lilianton, Sargeant Straat, Piet Pompies 011-823 6221
20. Laerskool Witfield, Witfield, De Bruin Straat, Piet Pompies
21. Gina Day Care Centre, Berton Park, Abrahamson Straat, Piet Pompies 079 442 6083
22. Purple Moss Nursery School, Berton Park, De Bruin Straat, Piet Pompies 011-823 1833
23. Marlands Naskool, Durandt Straat, Witfield, Piet Pompies, 011-822 8874
24. Fairyland Creche, Wilson Straat, Witfield, Piet Pompies, 011-826 1745
25. Kidz Paddle, Steyn Straat, Witfield, Piet Pompies, 084-987 3920
26. Marlands Pre-Primêr, 4th Straat, Ravensky, Piet Pompies 011-822 8874
27. Destiny Christian Academy, Ravens Crescent, Ravensky, Piet Pompies, 011-826 1497
28. Bonnies Buttercup Nursery School, Loquat Road, Woodmere, Marieta Zellhuber, 011-872 8006
29. Totus Tuus Independant School, Oak Straat, Woodmere, Piet, 076-812 5783
30. Breinmeester Akademie, Lucy Straat, Homestead, Piet Pompies, 011-026 0022
31. Laerskool Oosterkruin, Homestead, Emden Straat, Piet Pompies, 011-828 4800
32. SA Future Kids, Homestead, Elberfield Straat, Piet Pompies, 011-822 4591
33. Little Fish Nursery, Homestead, Elberfield Straat, Piet Pompies, 076-426 9274
34. Footprints Creche, Comet, Main Reef Straat, Piet Pompies, 072-746 4832
35. Kidz Nest Pre-Primary, Comet, Farrar Straat, Piet Pompies, 082-666 5227


G) Week 5 Haarkappers (naels ens.) in Boksburg

Haarkappers, Naeltegnikuste en skoonheidskundiges werk vir kommissie. Maak seker elkeen het van jou strooibiljette op hul tafel (besigheid) en bied hul 10% van jou kommissie vir 'n suksesvolle verwysing aan.

1. Envy Hair Design, Morganridge, Odendaal Straat, Sonja Joubert 082-850 7445
2. Hair by Rozanne, Morganridge, Sett Straat, Piet Pompies 071-434 7667
3. Face & Body Studio, Morganridge, Sett Straat, Piet Pompies 011-823 2057
4. Larlize Nails, Morganridge, Sett Straat, Piet Pompies 078- 723 6502
5. Salon Serenity, Witfield, Green Straat. Piet Pompies 071-524 0882
6. Dazzling Daizy, Witfield, Calla Straat, Piet Pompies 079-254 1874
7. Soqi Wellness Centre, Witfield, Pretorius Straat, Piet Pompies 010-235 0851
8. Charmaine, Fourth Straat, Ravensky, Charmaine, 076-780 7800
9. Tania, Transvaal Straat, Ravensky, Tania, 074-865 3699
10. JRM Hair & Beauty, Homestead, Dordrecht Straat, PIet Pompies, 084-666 1001
11. Unisex Star Hair Salon, Homestead, Waterloo Straat, Piet Pompies, 074-343 5297
12. Stylist Mans Haarsalon, Homestead, Wattle Straat, Piet Pompies,
13. The Legacy Haarsalon, Homestead, Wattle Straat, Piet Pompies, 064-893 2030
14. Bella Liscious, Comet, Main Reef Straat, 076-479 3207
15. Agent on Beauty, Comet, Athlone Straat, 083-232 3926


H) Week 6 Sosiale Media

1.   Blog
2.   Facebook
3.   Google My Business
4.   Gumtree
5.   Instagram
6.   LinkedIn
7.   OLX
8.   Pinterest
9.   Twitter
10. Youtube

H) Week 7 Slaghuise in Boksburg

1. Eland Slaghuis, Lilianton, Pretoria Straat, Piet Pompies

I) Week 8 Spreekkamers Medies

1. Dr. Nel & Dr. F. Human Spreekkamers, Homestead, Wattle Straat, Piet Pompies,


J) Week 9 Komplekse (met buite Posbusse) in Boksburg

1. La Roche, Dayanglen, Dayan Straat,                                99
2.  Hollyoak Gardens, Morganridge, Odendaal Straat,         20
3. Lodestar Village, Morganridge, Odendaal Straat,            30
4. Le Treville, Boksburg West, Turton Straat,                       04
5.  Fairview Estate, Morganridge, Sett Straat,                     04
6. Fairview View, Morganridge, Sett Straat,                        04
7. Isaac Place, Boksburg West, Golf Straat,                         09
8. Trudie Court, Marlands, Wit Straat,                                 18
9. Cevar  Ville, Marlands, Tweede Straat,                            36
10. Chardonnay, Marlands, De Villiers Straat,                     16
11. Esa & Elna Villas, Marlands, De Villiers Straat,             16
12. Villa Chrischen, Woodmere, Oak Straat,                        06
13. Ria Lodge, Marlands, Derde Laan,                                 24
14. Marlandin, Marlands, Derde Laan,                                24
15. Raven Manor, Marlands, Draai Straat,                           35
16. The Villas, Gerdview, Turnhout Straat,                          06

K) Week 10 Gastehuise in Boksburg

1. Ebukhosini Guesthouse, Dan Davies Straat, Boksburg-Wes Piet Pompi 011-826 3026 
2. Yanet Guest Lodge, Urwin Straat Witfield, Piet Pompies 078-856 4868
3. Graceway Cottage, Homestead, Francis Straat, Piet Pompies, 011-822 9373


L) Week 11 Pawn Shops in Boksburg

1. Oud Pawn Shop, Main Straat, Witfield, Raymond, 
2. EBB Second Hand Shop, Derde Laan, Marlands, Eben de Beer, 082-442 3775


M) Week 12 Tweede Area Germiston

Stap elke dag vir 60 minute (as deel van jou oefenprogram) met 'n A4 Hardeband boek en noteer Week 1a se inligting. Bemarking is die lewensbloed van jou besigheid. Dit moet 'n daaglikse aktiwiteit wees wat nie-onderhandelbaar is. Gebruik Google Maps en stap straat vir straat todat elke straat in elke sub-area in jou TEIKEN area deurgestap is. Hierdie is 'n medium termyn doelwit en moet sorgvuldig gedoen word. 

Delville
Denlee
Elsburg
Fisher's Hill 21/01/2019 √
                    A.G. de Witt
                    Alarm
                    Altair
                    Anemone
                    Association
                    Churchill
                    Comet
                    Jupiter
                    Kort
                    Krag
                    Main
                    Neptune
                    Orchid
                    Pansy
                    Petunia
                    Polaris
                    Poppy
                    Primula
                    Roos
                    Saturn
                    Scorpia
                    Skypass
                    Vega
                    Venus
                    Zenith
Gerdview 17/01/2019 √
                Amsterdam
                Bassea
                Helder
                Meppen
                Pretoria
                Turnhout
                Van Riebeeck
                Virtop
                1st
                2nd
                3rd
                4th
                5th
                7th
Germiston Driehoek
Germiston Knights
Germiston North
Germiston South
Hazeldene
Homestead 16/01/2019 √
                   Acacia
                   Almond
                   Amsterdam
                   Batavia
                   Belhambra
                   Cologne
                   Deodar
                   Dordrecht
                   Elberfield
                   Elm
                   Emden
                   Francis
                   Goch
                   Haarlem
                   Hasselt
                   Juniper
                   Kampen
                   Kleve
                   Leiden
                   Lucy        
                   Meppen
                   Oleander
                   Olive
                   Turnhout
                   Van Riebeeck
                   Utrecht
                   Walnut
                   Waterloo
                   Wattle
                   Weert
Lambton
Marlands
Mimosa Park
Parkhill Gardens
Pirowville
Primrose Hill 17/02/2019 √
                      August
                      Abelia 
                      Begonia
                      Cassia
                      Christoperson
                      Cydonia
                      Deutzia
                      Eugenia
                      Farrar
                      Frenelia
                      Fushia
                      Gardenia
                      Hannelie
                      Hollins
                      Holmoak
                      Japonica
                      Ixia
                      Kerria
                      Lobelia
                      Mackenzie
                      Magnolia
                      Pointsettia
                      Reginald
                      Ridgeway
                      Wychwood
    
Rand Airport
Sunnyridge 18/01/2019 √
                   Brief
                   Clarence
                   Crotoa
                   Juno
                   Impala
                   Kernick
                   Korhaan
                   Koedoe
                   North Ridge
                   Orient
                   Pitts
                   Porter
                   Rigel
                   School
                   Turnhout
                   Wessel                
                   Windsor
Symhurst 20/01/2019 √
                Capella
                Castor
                Eros
                Juno
                Lennon
                Lunar
                May
                Moon
                Neptune
                Orient
                Scorpia
                Sun
                Vesta
Tedstone ville
Ulana Park
Wannenburghoogte 17/01/2019 √
                                 Anzac
                                 Bardia
                                Beaconsfield
                                 Citron
                                 Guava
                                 Mandarin
                                 Medlar
                                 Pear
Webber
N) Week 13 Kerke in Germiston

Kerke doen bazaars vir fondsinsamelings en gee ook weekliks 'n nuusbrief uit. Hul druk ook Almanakke en Kalenders. Gaan sien die skakelpersoon en vind uit of jy jou inligting op die weeklikse nuusbrief kan plaas. Nie 'n advertensie nie. Net basiese inligting, en bied die kerk 10% van jou kommissie aan. 85% van kerke is onder geweldige finansiële druk, en sal enige donasie (kommissie) verwelkom.

"Argilla Pottebakkery - "van die oond na die tafel" Oos-Rand Bemarkingsbestuurder Paul Joubert 079 219 6735 info@pottebakkery.co.za"

1. Afrikaanse Baptiste Kerk, Wannenburghoogte, Pretoria Straat, Piet Pompies,
2. Afrikaanse Protestante Kerk, Wannenburghoogte, Medlar Straat, Piet Pompies, 082-901 0508
3. Calvary Baptist Church, Sunnyridge, Windsor Straat, Piet Pompies, 011-822 1765
4. Hervormde Kerk Primrose, Symhurst, Castor Straat, Piet Pompies, 011-8281649
5. Gereformeerde Kerk Fisher's Hill, Churchill straat, Piet Pompies, 011-828 5269
6. El Shammah International Ministries, Fisher's Hill, Kingston straat, 082-463 3846
7. New Hope Baptist Church, Fisher's Hill, Primula straat, Piet Pompies, 072-778 4514
8. Sewendedag Adventiste Kerk, Fisher's Hill, Petunia straat, Hendrik de Winnaar, 082-373 8435
9. Grace Christian Church, Fisher's Hill, Petunia straat, Piet Pompies, 011-452 5954
10. Kingdom Hall of Jehovas Witnesses, Fisher's Hill, Pansy straat, 
11. Hellenic Church, Primrose Hill, Lobelia straat, 
O) Week 14 Skole in Germiston

Gewoonlik ma's wat kinders optel en aflaai by die skool. Ideale bemarkingsgeleentheid. Skole gee ook nuusbriewe uit, hou fondsinsamelings en 'n fees waar uitstallers welkom is. Skole bied ook nuusbriewe. Bied aan om die papier te skenk vir die skool om maandeliks in die nuusbrief te kan verskyn.

1. Lynn's Pre-School, Sunnyridge, Impala Straat, Piet Pompies, 011-822 1307
2. Sunnyridge Primary School, Pitts Straat, Piet Pompies, 011-828 9020
3. Laerskool Oosterkruin, Sunnyridge, School Straat, Piet Pompies,
4. Sonneblom Nasorg Sentrum, Sunnyridge, School Straat, Antoinette, 082-253 3497
5. Sparrows Nest, Sunnyridge, Koedoe Straat, Piet Pompies, 081-704 2470
6. Brain2Train, Sunnyridge, Koedoe Straat, Piet Pompies, 078-5503053
7. Die President Skool, Symhurst, Astronomy Straat, Piet Pompies, 010-597 4154
8. Smiley Kids Naskool, Symhurst, Astronomy Straat, Piet Pompies, 011-828 2820
9. Butterfly Kisses Nasorg Skool, Symhurst, Crown Straat, Piet Pompies, 011-822 4595
10. Johan Lock Art School, Symhurst, Pollux Straat, Piet Pompies, 082-972 6766
11. Daeraad Pre-Primêr Nasorg,Fisher's Hill, Venus straat,  011-828 5541
12. Dawnview High School, Fisher's Hill, Association straat, 
13. Hoërskool Vryburger, Fisher's Hill, Association straat, 
14. Art School, Fisher's Hill, Churchill straat, 082-972 6766
15. Fairy's & Gogga's, Fisher's Hill, Churchill straat, 083-447 5676
16. Eager Beaver, Fisher's Hill, Anemone straat, 011-825 6652
17. Smurfland, Primrose Hill, Wychwood straat, 082-929 8800
18. The Baby Sanctuary, Primrose Hill, Ixia straat, 072-313 5021
P) Week 5 Haarkappers (naels ens.) in Germiston

Haarkappers, Naeltegnikuste en skoonheidskundiges werk vir kommissie. Maak seker elkeen het van jou strooibiljette op hul tafel (besigheid) en bied hul 10% van jou kommissie vir 'n suksesvolle verwysing aan.

1. Shelly's Hair Salon, Sunnyridge, Windsor Straat, Piet Pompies, 011-822 7733
2. Sugar Plum Beauty Salon, Sunnyridge, Windsor Straat, Piet Pompies, 011-822 7733
3. Gents & Ladies Hair Salon, Sunnyridge, Koedoe Straat, Dianne, 083-574 0771
4. Western Hair Salon, Sunnyridge, Koedoe Straat, 
5. Orange Tag Hair & Nails, Symhurst, Lunar Straat, Piet Pompies, 084-036 2575
6. Grove Hair Design, Fisher's Hill, Neptune Straat, 082-650 6836
7. Aphrodite Hair & Nail Studio, Fisher's Hill, Association Straat, Elaine, 082-643 5712
8. Cleverland, Fisher's Hill, Myrtle Straat, 011-828 6121
9. Hairtalk, Primrose Hill, Cydonia Straat, 011-776 9019
Q) Week 7 Slaghuise in Germiston

1. Primrose Hill Butchery, Primrose Hill, Gardenia straat, 011-825 7717
R) Week 8 Spreekkamers Medies in Germiston

1. Life Roseacres Hospitaal, Symhurst, St. Josephs Straat, Piet Pompies,
2. Fishers Hill Clinic, Symhurst, Main Straat, Piet Pompies, 011-828 5074
3. Dr. H.W. Martin, Symhurst, Scorpia Straat, Dr. H.W. Martin, 011-828 1287
S) Week 9 Komplekse (met buite Posbusse) in Germiston

1.  Piekfyn Duplexes, Primrose Hill, Abelia straat, Buite 49
2. Wychwood Park, Primrose Hill, Christoperson straat, Buite 12
3. Wychwood Park, Primrose Hill, Christoperson straat, Buite 10
4. Pontsettia, Primrose Hill, Pointsettia straat, Buite 12
5. Mirage, Primrose Hill, Japonica straat, Buite 21
T) Week 10 Gastehuise in Germiston

1. Superior Guest House, Symhurst, Corner Straat, Piet Pompies, 011-054 0173
2. L-Pack Guesthouse, Fisher's Hill, Primula Straat, Piet Pompies, 073-819 5293
3. 
U) Week 11 Pawn Shops in Germiston

1. O 

V) Week 13 Derde Area Benoni

Stap elke dag vir 60 minute (as deel van jou oefenprogram) met 'n A4 Hardeband boek en noteer Week 1a se inligting. Bemarking is die lewensbloed van jou besigheid. Dit moet 'n daaglikse aktiwiteit wees wat nie-onderhandelbaar is. Gebruik Google Maps en stap straat vir straat todat elke straat in elke sub-area in jou TEIKEN area deurgestap is. Hierdie is 'n medium termyn doelwit en moet sorgvuldig gedoen word. 

Actonville
Benoni AH
Benoni East AH
Benoni North AH
Benoni Orchards
Benoni South
Brentwood Park
Chief A Luthuli Park
Chris Hani
Citicon
Combisa
Country View
Crystal Park
Dewald Hatting Park
Daveyton
Emapopheni
Etwatwa
Fairleads
Farrarmere
Gordons View
Hillcrest
Holfonteint
Inglethorpe AH
Jatniel
Kempton Park NU
Kleinfontein
Knoppiesfontein
Lakefield
Linksview
Lilyvale
Mackenzie Park
Mandela Park
Marister
Mayfield
Modder
New Modder
Northmead
Northvilla
Norton Park
Norton's Home Estates
Old Etwatwa East
Petit
Rynfield
Rynfield AH
Rynpark
Rynsoord
Sesfontein AH
Shangrila
Slaterville
The Stewards
Van Ryn SH
Vlakhoogte
Vlakfontein AH
Watville
Winnie Mandela
W) Week 23 Vierde Area Bedfordvivew

Stap elke dag vir 60 minute (as deel van jou oefenprogram) met 'n A4 Hardeband boek en noteer Week 1a se inligting. Bemarking is die lewensbloed van jou besigheid. Dit moet 'n daaglikse aktiwiteit wees wat nie-onderhandelbaar is. Gebruik Google Maps en stap straat vir straat todat elke straat in elke sub-area in jou TEIKEN area deurgestap is. Hierdie is 'n medium termyn doelwit en moet sorgvuldig gedoen word. 

Bedfordview 31/01/2019 √
                     
                     Acacia
                     Bart
                     Beech
                     Cedar Oak
                     Field
                     George Allen
                     Greenvale
                     Kloof
                     Lawn
                     Mount Joy
                     North Reef
                     Orlik
                     Tipuana
                     Townsend
                     Van Buren
Geldenhuis Estate AH
Morninghill
Oriel

E) Week 3 Kerke in Bedfordview

1. The Church of Jesus Christ of Latterday Saints, Bedfordview, Van Buuren Street, 
2.  The Evangelical Parish, Bedfordview, Harper straat, 011-455 4449
3. 

F) Week 4 Skole in Bedfordview

Gewoonlik ma's wat kinders optel en aflaai by die skool. Ideale bemarkingsgeleentheid. Skole gee ook nuusbriewe uit, hou fondsinsamelings en 'n fees waar uitstallers welkom is. Skole bied ook nuusbriewe. Bied aan om die papier te skenk vir die skool om maandeliks in die nuusbrief te kan verskyn. 

1. Owl Little Ones Playgroup, Bedfordview, Riley straat, 076-901 4003
2. Baby Steps Early Learning Centre, Bedfordview, Riley straat, 082-616 5830
3. Candyland Nursery School, Bedfordview, Kingsweg, 010-600 0390
4. Kings Pre-Primary School, Bedfordview, Kingsweg, 011-450 0473
5. Baby Steps Early Learning Centre, Bedfordview, Kingsweg, 082-616 5830
6. St. Benedicts Junior Prepratory School, Bedfordveiw, Kingsweg, 
7. Assumption Convent School, Bedfordview, 011-616 5053
8. Bedfordview Pre-Primary School, Bedfordview, 011-455 3424
9. Confident Kids, Bedfordview, Concorde Street, 011-918 4657
10. Little Charmers, Bedfordview, Concorde Street, 011-455 1571
11. The Language Institute & Tutor Centre, Bedfordview, Skeen Boulevard, 083-682 6928
12. Bedfordview Primary School, Bedfordview, School Street, 
13. Huggy Bears Pre-Primary School, Bedfordview, Van Buren Street, 011-455 3223
14. Owl Day Care, Bedfordview, Douglas Road, 011-450 1630

P) Week 5 Haarkappers (naels ens.) in Bedfordview

Haarkappers, Naeltegnikuste en skoonheidskundiges werk vir kommissie. Maak seker elkeen het van jou strooibiljette op hul tafel (besigheid) en bied hul 10% van jou kommissie vir 'n suksesvolle verwysing aan. 

1. New Image Hair, Bedfordview, Hawley Straat, 011-450 1136
2. Body Simmetry, Bedfordview, Park Straat, 071-173 3269 Mara 082 412 8367
3. Embellish Hair & Beauty, Bedfordview, Kloof Straat, 083-284 1534
4. The Nail Spa, Bedfordview, Kloof Straat, 011-450 2218
5. Square Bubble Hair, Bedfordview, Kloof Straat, 011-455 1626
6. Fox & Davidson Hair Design, Bedfordview, Lucas Straat, 083-601 0222
7. Ambience Beauty Spa, Bedfordview, Douglas Straat, 071-306 9832


Q) Week 7 Slaghuise in Bedfordview

1. E

R) Week 8 Spreekkamers Medies in Bedfordview

1. Dr. M. Leife, Bedfordview, Park Straat, 011-455 2455
2. Dr. Z. Amod (tandarts) Bedfordview, Park Straat, 011-053 0786

S) Week 9 Komplekse (met buite Posbusse) in Bedfordview

1. Makarros, Bedfordview, Florence Straat, Buite 8
2. Gardinoo Natos, Bedfordview, Florence Straat, Buite 10
3. Villa Ray, Bedfordview, Kings Straat, Buite 4
4. Douglas Royale, Bedfordview, Douglas Straat, Buite 7
5. Douglas Place, Bedfordview, Douglas straat, Buite8
6. Glenbedford, Bedfordview, Killoran Straat, Buite 5
7. Kelly Lane, Bedfordview, Kelly Laan, Buite 13
8. Kelly View, Bedfordview, Kelly Laan, Buite 30

M) Week 33 Vyfde Area Alberton

Stap elke dag vir 60 minute (as deel van jou oefenprogram) met 'n A4 Hardeband boek en noteer Week 1a se inligting. Bemarking is die lewensbloed van jou besigheid. Dit moet 'n daaglikse aktiwiteit wees wat nie-onderhandelbaar is. Gebruik Google Maps en stap straat vir straat todat elke straat in elke sub-area in jou TEIKEN area deurgestap is. Hierdie is 'n medium termyn doelwit en moet sorgvuldig gedoen word. 

Alberante
Albertsdal
Alrode
Alrode South
Arton
Brackendowns
Brackenthurst
Elandsfontein
Florentia
General Alberstpark
Mayberry
Mayberrypark
Mayropark
Meyersdal
Meyersdal Nature Reserve
New Market Manor
New Market Park
New Redruth
Raceview
Randhart
Roodekop
Roxon
South Crest
Verwoerdpark
Zwartkoppies
N) Week 34 Vyfde Area Pretoria
Registrasievorm_2010 (1).xls Registrasievorm_2010 (1).xls
Size : 251 Kb
Type : xls