Die Vierdie Vers van Die Stem

Posted by Paul Joubert on Sunday, June 19, 2011 Under: Afrikaans: Taal
Op U almag vas vertrouend
het ons vadere gebou:
skenk ook ons die krag, o Here!
Om te handhaaf en te hou
Dat die erwe van ons vadere
Vir ons kinders erwe bly:
Knegte van die Allerghoogste,
Teen die hele wêreld vry.
soos ons vadere vertrou het,
Leer ook ons vertrou, o Heer:
Met ons land en met ons nasie, 
Sal dit wel wees, God regeer.

In : Afrikaans: Taal www.myvolk.co.za Logo