Dae uit ons Geskiedenis 9 Mei 1828

Posted by Paul Joubert on Monday, May 8, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 9 Mei 1828

Andrew Murray

Hy sou uiteindelik baie diep spore trap in die geskiedenis van die NG kerk in Suid-Afrika - dié vrolike jongeling met die 'bedrywige gees' wat op 9 mei 1828 in die pastorie op Graaff-Reinet gebore is. Hy was die tweede oudste van sestien kinders van Andrew Murray, predikant van Graaff-Reinet.

Hy het as tienjarige saam met sy broer, John, na Skotland vertrek om daar skool te gaan en daarna in Nederland in Teologie te gaan studeer. Op 21-jarige ouderdom keer hy terug na Suid-Afrika en word as predikant bevestig in Bloemfontein. Hy werk vir meer as tien jaar in die Trans-Oranje en kry te doene met algemene geestelike veragterliking, kerklike verdeeldheid en sektariese verskynsels.

Hy trou met Emma Rutherfoord, en verhuis in 1860 na Worcester. Hy openbaar sterk leierseienskappe en word in 1862 tot moderator van die Kaapse Sinode verkies. In 1864 word hy in Kaapstad bevestig waar die minderbevoorregtes en die heil van jongmense hom baie sterk aantrek. In 1871 verskuif hy na Wellington, waar hy werk tot met sy aftrede in 1906. 

Hy wy hom veral aan die onderwys en raak betrokke by die totstandkoming van verskeie onderwysinrigtings in Kaapstad en Wellington. Daarbenewens is hy ook stigter van 'n hele aantal organisasies, soos die Bybel- en Bidvereniging. Hy onderneem sewe evangelisasiereise deur die binneland van Suid-Afrika en verskeie buitelandse reise waartydens hy spesiale dienste hou en as spreker optree. 

Hy het 'n geweldige invloed uitgeoefen op sy medeleraars en sy geskrifte het hierdie invloed wêreldwyd impak gehad. Sy letterkundige nalatenskap behels ongeveer 250 publikasies wat in 20 tale wêreldwyd verskyn het. 

Hoewel hy laat in sy lewe twee eredoktorsgrade ontvang het, een van die Universitiet van Aberdeen in Skotland, die ander van die Universiteit van Kaapstad, skryf G.B.A. Gardener van Andrew Murray: "...geen titels agter sy naam kon sy wesenskenmerk beter aandui nie as die gebruiklike VDB, bedienaar van die goddelike Woord. Hy was prediker by uitnemendheid."

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Vriende van Afrikaans

ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: dae uit ons geskiedenis  9 mei 1828  dae uit ons geskiedenis 9 mei 1828  andrew murray  ng kerk andrew murray  trans-oranje  emma rutherfoord  kaapse sinode  g.b.a. gardener 
www.myvolk.co.za Logo