Dae uit ons Geskiedenis 5 Januarie 1673

Posted by Paul Joubert on Friday, January 5, 2018 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 5 Januarie 1673


Opperchirurgyn word gekielhaal

Opperchirurgyn Jan Pieterz Cortemünde het in Desember 1672 aan boord van die Deense skip, Oldenborg, in Tafelbaai aangekom. Terwyl Cortemünde en drie bemanningslede kruie gesoek het, is hulle deur Jan van Eeden, 'n plaaslike inwoner, genooi om koue melk by hom aan huis te kom geniet. Die gasvrye van Eeden het die dorstige Deense gaste egter sterk drank aangebied. Met verloop van tyd het almal, ook die gasheer en sy vrou, Lysbeth, baie vrolik geword.

Die vrolikheid het egter 'n ernstiger nadraai gehad. Teen tienuur die aand, toe die beskonke gasheer reeds gaan slaap het, wou Cortemünde en sy vriende vertrek, maar ongelukkig het een van hulle die kers geblus en met groot geraas het hulle gesukkel om die kers weer aan te steek. Die gasheer het wakker geword en sy vrou, Lysbeth, geroep, maar dié het intussen met een van die manlike gaste in die donker verdwyn. Van Eeden het daarop met 'n mes in elke hand die vertrek binnegestorm en sy gaste aangeval. In 'n poging om homself te verdedig, het Cortemünde vir Van Eeden gewond. Die gevolg was dat Cortemünde moes vlug en vir 'n aantal dae in die omgewing van die Soutrivier moes skuil. Nadat hy gevange geneem is, het die Politieke Raad hom op 5 Januarie 1673 meegedeel dat hy driemaal in Tafelbaai gekielhaal sou word.

Die volgende oggend om 09:00 is die vonnis aan boord die skoener, De Goudvinck, in Tafelbaai voltrek. As 'n veroordeelde gekielhaal is, is sy hande en voete vasgebind en gewigte is aan sy lyf vasgemaak sodat hy maklik kon sink. Daarna is hy met 'n tou onder die kiel van die skip deurgetrek. Cortemünde was gelukkig om dié lewensgevaarlike straf te oorleef. 

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-Historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: opperchirurgyn jan pieterz cortemünde  deense skip oldenborg  gekielhaal  skoener de goudvinck  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo