Dae uit ons Geskiedenis 25 Mei 1874

Posted by Paul Joubert on Thursday, May 25, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 25 Mei 1874


Die eerste Dorslandtrekkers verlaat die Transvaal

Die verskillende trekke wat tussen 1874 en 1905 uit die Transvaal deur die Kalahari-woestyn na Angola onderneem is, staan bekend as die Dorsland Trek. Daar was verskillende redes waarom die Afrikaners die Transvaal verlaat het. 

Die presiese datum waarop die eerste groep Dorslandtrekkers die Transvaal verlaat het, is onbekend. Sommige bronne maak melding van ongeveer 27 Mei 1874 terwyl ander na 20 Mei verwys. Wat wel bekend is, is dat Gert Alberts die leier van die eerste trekgeselskap was wat Pretoria in 1874 verlaat het. 

Die Dorslandtrekkers het geweldige ontberings ervaar en talle het gesterf, terwyl sommige al hul vee verloor het. Die volgende aanhaling illustreer hierdie ontberings:

"Dis nou byna al weer winter van die jaar 1878, en die vreeslike koors bedaar tog weer. Sodra die ellende bietjie tot stilstand kom, word die paar beeste wat nog leef voor twee waens gespan en stuur pa twee van ons om te gaan kyk hoe dit met die mense by die rivier gaan. Ons vind dat daar nog 'n afgrysliker treurspel afgespeel het as hier by ons. Daar leef geen dier meer nie en alles is verwoes. Van die honderd siele wat daarheen is, leef nog slegs sewentien saam met 'n ou (bediende) Stuurman. Van die sestien blankes was daar een vrou, veertien kinders en slegs een man, wat ook op weg na die ander trekkers beswyk het."

UIteindelik het die oorlewendes hulle in Humpata in Angola gevestig. Hulle het die Portugese bygestaan in veldtogte teen opstandige stamme en het as transportryers waardevolle diens gelewer. In 1928 is die Dorslandtrekkers en hulle nakomelinge in Suidwes-Afrika hervestig. 

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: dorslandtrekkers van die transvaal  dorsland trek  gert alberts leier van die dorsland trek  dorslandtrekkers humpata angola  dae uit ons geskiedenis 
www.myvolk.co.za Logo