Dae uit ons Geskiedenis 19 Augustus 1688

Posted by Paul Joubert on Friday, August 19, 2016 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 19 Augustus 1688

Pierre Simond

Die skip, Zuid-Beveland, kom op 19 Augustus 1688 met 'n groep Franse Hugenote in die Kaap aan. Aan boord is ook ds. Pierre Simond wat in 1685 na Holland gevlug het. Hy het sy teologiese opleiding in die suid-ooste van Frankryk ontvang. Kort na sy huwelik in April 1688 is hy benoem om saam met die Hugenote na die Kaap te kom.

Goewerneur Simon van der Stel gee aan hom sestig morge eiendomsgrond om op te boer. Die plaas was in die Banhoek agter Helshoogte naby Stellenbosch. Hy was 'n baie goeie boer, maar sy boerederybedrywighede beînvloed sy werk as predikant nadelig. Teen 1704 was daar nog geen behoorlike kerk of pastorie in die Drakenstein-gemeente nie. Die geboutjie waar hulle kerk gehou het, was ver van sy plaas geleë, in die gebied wat vandag as Simondium bekendstaan en veel later na hom vernoem is.

Hy het hom beywer vir die geestelike sowel as die materiële welstand van die Franse vlugtelinge. Hy het briewe aan die kerkraad in Batavia gerig om geldelike hulp vir die Hugenote aan die Kaap te vra. Aansienlike hulp het van Holland en Batavia gekom.
 

Hy het hom ook gewy aan die ideaal om 'n Franse gemeente te stig. Die Goewerneur wou dit nie toestaan nie, maar Simond het hom na die Here XVII gewend. In 1691 kry hulle toestemming om 'n gemeente te stig. Simond het ongelukkig uitvalle met sommige van sy gemeentelede gehad. Dit lei daartoe dat hy besluit om die Kaap te verlaat. Sy gemeente wou hom egter nie laat gaan voordat sy opvolger in die Kaap aangekom het nie. Na herhaaldelike petisies en 'n oponthoud van meer as 'n jaar, vertrek hy uiteindelik in 1703 na Nederland. Daar het dit nie baie goed gegaan met hom nie, want alhoewel hy as 'n redelike welvarende man uit die Kaap weg is, het hy in 1708 bankrot gespeel.

In : Ons Geskiedenis 


Tags: pierre simond  dae uit ons geskiedenis  franse hugenote  zuid-beveland  goewerneur simon van der stel  banhoek agter helshoogte naby stellenbosch 
www.myvolk.co.za Logo