Dae uit ons Geskiedenis 11 Augustus 2004

Posted by Paul Joubert on Friday, August 11, 2017 Under: Ons Geskiedenis

Dae uit ons Geskiedenis 11 Augustus 2004


Groot oop myne op soek na Diamante

Mnr. Steve Lunderstedt, 'n bekende geskiedkundige, skrywer en toeristegids in Kimberley, Noord-Kaap, vertel dat hy in die Farmer's Weekly van 11 Augustus 2004 gelees het dat die Jagersfontein-gat die rekord hou vir die wêreld se grootste myngat wat met hande gegrawe is. Aangesien hierdie eer in die verlede aan die Kimberley se Groot Gat, of die Kimberleymyn, "behoort" het, het hy besluit om deeglike en omvattende navorsing oor die saak te doen wat ook ander myne sou insluit. Hy lewer op 19 Mei 2005 'n lesing in hierdie verband by 'n vergadering van die Historiese Vereniging van Kimberley en die Noord-Kaap en die McGregor-museum in Kimberley.

Toe oop-tipe bewerking by die Kimberleymyn na 'n massiewe rotsstorting op 7 November 1888 gestaak is, was die diepte van die myn ongveer 460 voet (140m). Daarenteen was die uiteindelike diepte, ook met die oop-tipe bewerkingsmetode, van die Dutoitspanmyn (Kimberley), 510 voet (155m), die Bultfonteinmyn (Kimberley) 620 voet (182m) en die Jagersfonteinmyn 660 voet (201m) wat vermoedelik later tot 720 voet (22m) diepte gevorder het.

Die volgende tabel verskaf interessante vergelykbare statistiek (1988):

Kimberleymyn:
Oppervlakte: 18.1ha
Diepte van water in die gat: 50m
Diepte van die grondvlak tot by die water: 165m
Diamante ontdek: Vanaf 1871 tot 1916 14,504,566 karaat
Grootste diamnt ontdek: 503,5 karaat

Jagersfonteinmyn:
Oppervlakte: 19.6ha
Diepte van water in die gat: 125m
Diepte van die grondvlak tot by die water: 190m
Diamante ontdek: Vanaf 1887 tot 1971 9,713,364 karaat
Grootste diamnt ontdek: 972 karaat

Dit wil dus voorkom asof die Kimberleymyn onttroon is as die grootste en diepste myngat wat met hande gegrawe is. (Let daarop dat hier net gekonsentreer is op die statistiek wat betrekking het op myngate wat met hande gegrawe is en dat die ander metodes van mynaktiwiteite byvoorbeeld myntonnels, nie bespreek is nie.)

Dae uit ons Geskiedenis
'n Afrikaanse Kultuur-historiese Dagboek
Saamgestel deur Die Vriende van Afrikaans
ISBN 978-0-9814177-6-9

In : Ons Geskiedenis 


Tags: steve lunderstedt  steve lunderstedt bekende geskiedkunidge  kimberley noord-kaap   
www.myvolk.co.za Logo